DANE TELEADRESOWE

DMS Spółka z o.o.
44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 3

ADRES KORESPONDENCYJNY
ul. Przemysłowa 13
44-203 Rybnik

NIP: 648-255-49-11
REGON: 240147390
KRS 0000238237
prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
Kapitał zakładowy 580.000,00 zł


ADMINISTRATOR BUDYNKU

tel. kom: 691 114 140
e-mail: silesia@silesia.rybnik.pl